Recap
Final (3:00 PM-4:00 PM) Sunday, Jan 11, 2009
Adiyat
Kawthar
  1 2 T
Adiyat (6-2-0) 26 37 63
Kawthar (3-5-0) 13 19 32

[Article Title]
by